Aanvraag Toelating Nieuw Medisch Hulpmiddel

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Veilig omgaan met medische hulpmiddelen

"Wij willen al onze patiënten optimale kwaliteit en veiligheid bieden."
(uit: Bouwen aan de toekomst van gezondheid 2020')

Iedereen die in en rondom de patiëntenzorg werkt heeft te maken met medische hulpmiddelen, in de aanschaf of in het gebruik. Om de patiënt- en medewerker veiligheid voor medische hulpmiddelen te borgen is het Convenant 'Veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen' opgesteld (in opdracht van de NVZ en de NFU).

Een van de zaken die conform het Convenant geregeld moet worden betreft een integraal aanschafdossier voor nieuwe medische hulpmiddelen. Ten behoeve hiervan is dit digitale formulier ontwikkeld. De aanvraag wordt automatisch verstuurd naar de ter zake deskundige van het UMCG, en zo nodig naar de UMCG brede Materiaal Advies Commissie (MMAC). Na verzending van dit formulier ontvangt u per mail een bevestiging met de door u ingevulde aanvraaggegevens. Na goedkeuring van uw aanvrag kunt u een kopie van de goedkeuringsbrief meesturen met een 401-bon naar Bureau Inkoop voor de daadwerkelijke aanschaf.

Onderstaand vindt u een checklist voor het gebruik van het digitale formulier. Indien u besluit uw aanvraag via het digitale formulier in te dienen, moet u naast het invullen van algemene gegevens ook de volgende documenten meesturen:

Zonder deze documenten kan de aanvraag niet worden afgerond. De documenten kunt u uploaden op de laatste pagina van het formulier.

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden