Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Wat zijn de voorwaarden?
U komt voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U bent niet studerend of schoolgaand.
U bent tussen 21 jaar en de AOW- leeftijd.
U hebt al 3 jaren een inkomen dat niet hoger is dan het bedrag in tabel 1. De tabel vindt u op tabblad 'Bedragen'.
U hebt al 3 jaren een vermogen dat niet hoger is dan het bedrag in tabel 2. De tabel vindt u op tabblad 'Bedragen'.
Ook het inkomen en vermogen van ex-partner(s) telt mee, voor zover u met deze ex-partner(s) in de 36 maanden voorafgaande aan uw aanvraag gehuwd of samenwonend bent geweest. Hebt u eerder deze inkomenstoeslag ontvangen, dan kunt u een jaar na de vastgestelde peildatum opnieuw aanvragen.
U hebt de afgelopen 3 jaren voldoende gedaan om uw inkomen te verbeteren, tenzij u van deze inspanningen was vrijgesteld.
Krijgt u een uitkering via de Participatiewet?
Dan komt u alleen in aanmerking voor inkomenstoeslag als u de afgelopen 3 jaar alle gegevens heeft verstrekt die wij bij u hebben opgevraagd.

Komt u in aanmerking voor de toeslag en blijft uw situatie hetzelfde?
U kunt elk jaar opnieuw een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over voorgaande jaren.

 

Voor wie is de individuele inkomenstoeslag?
Deze jaarlijkse toeslag kunt u ontvangen als u 3 jaar of langer onafgebroken heeft moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau.

 

Aanvragen individuele inkomenstoeslag
Bent u getrouwd of woont u samen?
Dan vraagt u inkomenstoeslag samen aan.

Automatisch individuele inkomenstoeslag ontvangen?
U krijgt de individuele inkomenstoeslag automatisch als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U heeft de inkomenstoeslag eerder gekregen.
Uw situatie is ongewijzigd.
De toeslag is zonder einddatum aan u toegekend.
U ontvangt een Participatiewet uitkering.
Hoe aanvragen?
Schriftelijk:
PDFPDFAanvragen individuele inkomenstoeslag (PDF, 61.39 KB)
Digitaal aanvragen individuele inkomenstoeslag (met behulp van DigiD).

 

Bedragen en toelichting
Tabel 1; Inkomensgrens individuele inkomenstoeslag per 01 januari 2020
100% (netto excl. vt) Alleenstaande (ouder) Gehuwden
Leeftijd Maand Maand
18 - 20 jaar thuiswonend € 246,79 € 493,58
18 - 20 jaar uitwonend

€ 986,72
€ 1.402,17

21 tot AOW-leeftijd € 999,70 € 1.428,14
Verblijf in inrichting € 349,54
€ 566,36

Tabel 2; Vermogen
Alleenstaande € 6.225,00
Alleenstaande ouder en gehuwden € 12.450,00
Hoogte toeslag
Alleenstaande € 400,00
Alleenstaande ouder € 514,00
Gehuwd € 571,00
Toelichting bij aanvraagformulier 'Individuele inkomenstoeslag':
PDFPDFToelichting (PDF, 38.97 KB)

Te doorlopen stappen

  • Identificeren
  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden